အျပာ Categories :

here are အျပာ post tags, in these articles contain information and review from trusted resources. no active link to download အျပာ, just review from globaltechgt.com


အျပာ

အျပာကားေတြနဲ႔ အႏၱရာယ္ ~ myanmar online news, အျပာ႐ုပ္ရွင္ေတြက လက္ေတြ႔ လိင္ဆက္ဆံမႈဘ၀ကိုလည္း.

အျပာ ကာတြန္း - chanood., အျပာ ဇာတ္လမ္း ေတြကို အလြယ္တကူ ၾကည့္ႏိုင္လာၾကတာေတြ). http://www.chanood.com/tag-အျပာ%20ကာတြန္း.html “အျပာ” ဇာတ္ကားအေႀကာင္း ဖြင့္ဟလာတဲ့ ၀ါဆိုမိုးဦး, “အျပာ” ဇာတ္ကားအေႀကာင္း ဖြင့္ဟလာတဲ့ ၀ါဆိုမိုးဦး. http://layuethonthon.blogspot.com/2013/05/blog-post_8585.html ထြန္းထြန္းမင္း (ျမန္မာ - အနီ) ခရြန္(ထိုင္း - အျပာ), ထို င ္း-ျ မန္မာ စိ န ္ေ ခ ၚ လ က ္ေ ဝွ ႔ ထိုး သတ္ပြဲ. http://www.youtube.com/watch?v=BG5pduslw1E